-
Zaliha Akkadın CANDAN

1.      Adı Soyadı: ZALİHA AKKADIN CANDAN

2.      Doğum Tarihi: 01.05.1976
3.      Unvanı: Uzman Doktor
4.      Öğrenim Durumu: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2001
Y. Lisans
 
 
 
Doktora
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı
2008
 
5.      Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :    
Doçentlik Tarihi                :                                          
Profesörlük Tarihi            :      
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri
      6.2.  Doktora Tezleri
7.     Yayınlar
      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
2008, Esel E, Kose K, Hacimusalar Y, Ozsoy S, Kula M, Candan Z, Turan T. ‘The effects of electroconvulsive therapy on GABAergic function in major depressive patients’, J ECT 24: 224-8, 2008.
2005, Ozsoy S, Esel E, Turan MT, Kual M, Demir H, Kartalci S, Kokbudak Z. ’Depresyonlu hastalarda kemik mineral yoğunluğunda değişiklik var mı?’, Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 77-82, 2005.
2005, Esel, E., Ozsoy, S., Tutus, A., Sofuoglu, S., Kartalci, S., Bayram, F., Kokbudak, Z. Ve Kula, M. ‘Effects of antidepressant treatment and of gender on leptin levels in patients with major depression.’ Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 29 (4), 565-570 (2005) (SCI).
 
      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler
2007, Ozsoy S, Esel E, Hacimusalar Y, Candan Z, Kula M, Turan T, Basturk M. Acute and long term effects of electroconvulsive therapy on serum leptin level in major depressive patients. 20th ECNP Congress, October 13-17, 2007 Vienna, Austria.
      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
      7.7.  Diğer yayınlar
8.    Projeler
9.    İdari Görevler
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11.  Ödüller
12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
 
Güz
 
 
 
 
 
 
 
 
İlkbahar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güz
 
 
 
 
 
 
 
 
İlkbahar
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.